10/11/2010

Bu dansı bana lütfeder misiniz?

Wolf Suschitzky'nin fotoğraf karelerine Olafur Arnalds'ın notaları yarenlik etsin bugün.

Edinburgh 1965


Seine, Paris 1951


Deborah Kerr 1941


Londra East End 1934

Londra Hampstead Heath 1937

No comments:

Post a Comment